Mijn favorieten

Hypotheekvormen

Er is altijd een hypotheek die bij je past!

Een hypotheek is altijd maatwerk, afgestemd op je woonwensen en mogelijkheden. Met meerdere aanbieders hebben we altijd een hypotheek die bij je past.
 

Lineaire hypotheek

Elk jaar wordt een vast bedrag van de lening afgelost. De aflossing is eenvoudig te bepalen door het geleende bedrag te delen door het aantal jaren van de looptijd. Bij 30 jaar: elk jaar 1/30 deel. Omdat vanaf het begin wordt afgelost dalen de betalingen ieder jaar. De schuld wordt namelijk lager, waardoor ook het te betalen rentebedrag daalt. De voordelen zijn een snelle en gelijkmatig dalende schuld en steeds lager wordende betalingen. Bij verkoop komt het afgeloste kapitaal vrij en is naar eigen keuze te besteden. Nadelen zijn de hoge aanvangslasten en een sterk dalend belastingvoordeel tijdens de looptijd.
 

Annuïteitenhypotheek

Kenmerkend zijn de gelijkblijvende betalingen tijdens de looptijd. Dit is echter slechts het geval bij een gelijkblijvend rentepercentage. De eerste jaren wordt nagenoeg alleen rente betaald en zeer weinig op de lening afgelost. Dit verandert in de loop van de jaren: de aflossing wordt hoger en het rentebedrag daalt. Voordelen zijn onder meer de lagere aanvangs woonbedragen, waardoor een hogere lening mogelijk is dan bij de lineaire hypotheek. Bij verkoop komt het afgeloste kapitaal vrij, dat naar eigen keuze is te besteden. Nadelen zijn een dalend belastingvoordeel, terwijl het woonbedrag gelijk blijft.
 

Aflossingsvrije hypotheek

Deze vorm wordt vaak in combinatie met een andere hypotheek vorm afgesloten. Maximaal 75% van de executiewaarde mag aflossingsvrij verstrekt worden. Hierbij wordt tijdens de looptijd niet afgelost, dus betaal je rente over de gehele lening. Aflossing vindt pas plaats op het einde van de looptijd of bij verkoop van de woning. Het voordeel is dat de schuld niet daalt, dus fiscaal aantrekkelijk. Een nadeel is dat bij tussentijdse verkoop geen aflossing is gepleegd en de totale schuld moet worden terug betaald.
 

Levenhypotheek

Een leningsvorm waarbij tijdens de looptijd niet afgelost wordt. De verzekering keert aan het einde van de looptijd, bij in leven zijn van de verzekerde, het gevormde kapitaal uit en hiermee wordt de lening afgelost. Om het eindkapitaal te bereiken kun je de betaalde premies laten beleggen. Afhankelijk van het rendement is de kans op extra winst of een tekort op het eindkapitaal aanwezig. De voordelen zijn dat er geen aflossingen gepleegd worden, dus maximaal belastingvoordeel en volledige of gedeeltelijke dekking bij overlijden. Nadeel is een hoge premie afhankelijk van leeftijd. In geval van voortijdig overlijden, kan een overlijdensrisicoverzekering toch een deel van de hypotheekschuld aflossen.
 

Spaarhypotheek

Een verbeterde levenhypotheek. Ook hier wordt tijdens de looptijd van de lening niet afgelost. Het woonbedrag bestaat uit rente, spaarpremie en eventueel de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Deze laatste en de spaarpremie vormen de gemengde of spaarverzekering. Aflossing geschiedt aan het eind van de looptijd in één keer door het opgebouwd spaarkapitaal. Om dit kapitaal te vormen betaalt u elke maand een spaarpremie. Over dit gespaarde gedeelte ontvangt u rente, die gelijk is aan de hypotheekrente. Zodoende is aan het einde van de looptijd gegarandeerd het benodigde bedrag aanwezig om de lening af te lossen. Fiscaal profiteer u aan twee kanten: maximaal belastingvoordeel en belastingvrij sparen. De netto woonbedragen blijven tijdens de looptijd gelijk, tenzij de rente wijzigt. Nadeel is een grote gebondenheid aan de geldgever.
 

Spaar/beleggingsverzekeringshypotheek

Een combinatie van verzekeren, sparen en beleggen, waarbij een hoog belastingvrij kapitaal is op te bouwen. De hypotheekvorm bestaat uit een spaarverzekering met een overlijdenrisicodekking, waarover geen belasting verschuldigd is. Het kapitaal, dat maximaal belastingvrij gespaard mag worden, wordt jaarlijks door de fiscus geindexeerd. Het kapitaal kan op verschillende manieren worden belegd, zowel in deposito's, obligaties als aandelen. Hiervan is ook een mix te maken, zodat je tegelijkertijd kunt beleggen in bijvoorbeeld Europese deposito's en obligaties en plus in Europese en/of Nederlandse aan de Amsterdamse Beurs genoteerde aandelen, mixfondsen.
 

Beleggersrekeninghypotheek

In tegenstelling tot de spaar/belegginsverzekeringshypotheek, bouwt u in deze hypotheekvorm een kapitaal op, op een eigen rekening. Het voordeel van deze vorm is dat men niet gebonden is aan de geldverstrekker en men kan, omdat het een "open" rekening betreft, goed zien hoe het rendement verloopt. Een nadeel is echter dat men over de waarde op de rekening 1,2% vermogensrendementsheffing betaald (over het meerdere van het vrije bedrag van € 20.014,- per persoon).
 

Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie is ontwikkeld om het eigen woningbezit - juist voor de lagere inkomens - toegankelijk te maken. Hierbij is sprake van een veilige, maar ook goedkopere lening. Het betreft hier namelijk een borgstelling wanneer je de lening bij gedwongen verkoop niet kunt terugbetalen. In dit geval neemt de Nationale Hypotheek Garantie de schuld over en heeft een vordering op de hypotheekgever.
 

 

Meer weten over onze dienstverlening?

Wil je meer weten, of ben je van plan de zorg voor de financiële zaken en verzekeringen aan ons toe te vertrouwen? Lees dan onze dienstenwijzer waarin wij je uitgebreid informeren over onze dienstverlening en onze werkwijze.  
 
Wij staan je graag te woord!
Neem voor meer informatie of een afspraak vrijblijvend contact met ons op. Bel  0571 27 44 94 of vul je contactgegevens hieronder in dan bellen wij.
  

Bel mij

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring