Mijn favorieten

Dienstenwijzer

Wat kun je van ons verwachten?

Je kunt er zeker van zijn dat jouw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn.
 
Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jouw verwachten.
 
In deze dienstenwijzer informeren wij je over:
 
  1. ons kantoor;
  2. hoe en wanneer u ons kunt bereiken;
  3. onze registratie bij/lidmaatschap van overkoepelende organisaties/instanties;
  4. de producten en diensten die wij aan u leveren;
  5. onze relatie met de verzekeraars;
  6. wat wij van u verwachten;
  7. hoe wij worden beloond;
  8. welke klachtmogelijkheden u heeft.
 

1. Ons kantoor

De adresgegevens van ons kantoor zijn:
Bieze Hypotheekadviseurs
Veilingstraat 22
7391 GM Twello
 

2. Hoe en wanneer kun je ons bereiken?

Je kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:
Via de telefoon: 0571 27 62 02
Via de fax: 0571 27 63 04
Je bent ook van harte welkom op ons kantoor. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot en met 17.30 uur. Om er echter zeker van te zijn dat wij je persoonlijk te woord kunnen staan, kun je het beste vooraf telefonisch een afspraak maken.
 
Buiten kantooruren kun je een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat.
Je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.
Voor dringende gevallen kunt je ons bereiken op: 06 549 88 944.
 

3. Registratie/lidmaatschap

Ons kantoor is aangesloten bij diverse organisaties en instanties. Deze bieden een waarborg voor deskundige, integere en betrouwbare advisering.
 
Autoriteit Financiële Markten
De Wet financiële dienstverlening stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12011983 De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien op www.afm.nl.
 
Klachteninstituut Verzekeringen
Wij doen er alles aan om je tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In eerste instantie proberen wij samen tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en vindt je dat de klacht naar jou inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kun je de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Verzekeringen. Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt je via de website: www.klachteninstituut.nl
 

4. De producten en diensten die wij aan u bieden

Levensverzekeringen
Ons kantoor is bevoegd te adviseren en te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pensioen of lijfrente-verzekering, maar ook aan de levensverzekeringen die zijn gekoppeld aan de hypotheek.
Ons kantoor wil financiële belangen optimaal behartigen. Om de gewenste financiële zekerheid te bereiken, adviseren wij je over de mogelijkheden en stellen wij een evenwichtig pakket voorzieningen samen.
 
Hypotheken
Ons kantoor heeft de bevoegdheid u te adviseren op het gebied van hypotheken. Wij nemen je het werk en de zorg uit handen bij het sluiten van een hypotheek op maat. Wij brengen je financiële situatie in kaart en op basis daarvan brengen wij een hypotheek-advies uit. Vervolgens komen wij in overleg met een passende offerte.
 

5. Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiële instellingen

Uit het grote aanbod van producten en aanbieders, maken wij een selectie van de verzekeraars/geldverstrekkers, waarmee wij zakendoen. Bij deze selectie kijken we onder meer naar het specialisme, waarin de betrokken aanbieder uitblinkt. Dat kan betekenen dat de verzekeraar in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. Maar wij betrekken ook andere belangrijke dienstverleningsaspecten van de verzekeraars in onze selectie. Op verzoek geven wij je een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken (kunnen) doen.
 

6. Wat verwachten wij van u?

Bij alles wat je van ons vraagt, vragen wij dat je ons correct en volledig informeert. Wanneer je bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist invult, kan dit consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-)uitkering van de betreffende voorziening.
Ook is het van groot belang dat u bij een hypotheek, levensverzekering of andere toekomstvoorziening ervoor zorgt dat eventuele inkomens-, gezondheidsgegevens en/of gegevens van het onderpand bij ons worden aangeleverd. Uiteraard helpen wij u hiermee en zullen u zo nodig van dienst zijn met (standaard-)inventarisatieformulieren.
Tijdens de looptijd van de verzekering, de hypotheek en/of overige voorzieningen vragen wij u ons te informeren bij wijzigingen in uw (financiële) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding, overlijden, etc.), wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van de woning, andere werksituatie, etc.
 

7. Hoe worden wij beloond?

Provisie is de inkomstenbron die wij als assurantieadviseur van de verzekeraars, waarmee wij samenwerken, ontvangen voor onze bemiddeling en het onderhoud en beheer van uw voorzieningen. Voor elke voorziening die u via ons afsluit, ontvangen wij provisie. Deze provisie is meestal een percentage van de premie (bij schadeverzekeringen), soms in combinatie met de afgesproken duur van de verzekering (beleggingsverzekering), of van het verzekerde bedrag (bij levensverzekeringen). Onze provisie is verrekend in de premie die u als klant betaalt.
Door het provisiesysteem kunnen wij onze dienstverlening laagdrempelig houden. Pas als u een verzekering of andere financiële voorziening bij ons afsluit, betaalt u met de premie een vergoeding voor onze diensten.
Wij berekenen dus geen extra kosten voor onze adviezen. Brengen wij wel kosten in rekening, dan heeft u hiervoor vooraf toestemming verleend en hebben wij u vooraf in kennis gesteld van de geschatte kosten. Wij geven u ook een gedetailleerde berekening van de gemaakte kosten.
 

8. Welke klachtmogelijkheid u heeft

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat we kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Verzekeringen, waarbij ons kantoor is aangesloten. Het Klachteninstituut zal uw klacht verder in behandeling nemen.
 
De adresgegevens van het Klachteninstituut Verzekeringen zijn:
 
Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
telefoon: 070-333 8 999
fax: 070-333 8 900
Internet: www.klachteninstituut.nl
 

Meer weten over onze dienstverlening?

Wil je meer weten, of ben je van plan de zorg voor de financiële zaken en verzekeringen aan ons toe te vertrouwen? 
 
Wij staan je graag te woord!
Neem voor meer informatie of een afspraak vrijblijvend contact met ons op. Bel  0571 27 44 94 of vul je contactgegevens hieronder in dan bellen wij.
 


 

Bel mij

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring