Mijn favorieten

Taxatie nodig?

Taxatierapport voor woning financiering, WOZ, boedelscheiding of verzekering

De waarde van een woning is belangrijk voor een koper, verkoper, geldverstrekker, verzekering, overheid en belastingdienst. De reden voor het opstellen van een taxatierapport kan zijn:
 • Om in aanmerking te komen voor een financiering in verband met aankoop, verkoop of oversluiting van de hypotheek. 
 • Om te beslissen over de aankoop of verkoop van een woning.
 • Om de waarde van je woning te bepalen volgens de Wet Onroerende Zaken (WOZ).
 • Om een boedelscheiding te regelen.
 • Om een woning te verzekeren.
De reden voor het opstellen van een taxatierapport staat in relatie met de taxatiewaarde die je in het rapport aantreft:
 • Onderhandse verkoopwaarde, tegenwoordig genoemd: de marktwaarde.
  De waarde vrij van huur en gebruik. Deze waarde is ook van belang bij het aanvragen van Nationale Hypotheekgarantie (NHG).
 • De marktwaarde voor en na verbouwing als je een verbouwing wilt financieren en laten uitvoeren.
 • De marktwaarde in verhuurde staat als de woning verhuurd is of wanneer u de woning gaat verhuren
 • Executiewaarde: de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop; vrij van huur en enig gebruiksrecht, in gelimiteerde tijd te realiseren met een minimum aan kosten 
 • Herbouwwaarde: de kosten van een nieuwe, gelijkwaardige woning na bijvoorbeeld brand; nodig als u een opstalverzekering wilt afsluiten.
 • Waarde in het economische verkeer: gevraagd door de belastingdienst voor de bepaling van onder andere de vermogensbelasting en het eigenwoningforfait aan de hand van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
De door de gemeente vastgestelde waarde geldt momenteel voor 1 jaar. De gemeente gaat altijd uit van de onderhandse verkoopwaarde vrij van verhuur en gebruik: de hoogste waarde, namelijk de marktwaarde. Als eigenaar kun je inzage krijgen in het taxatierapport en de beoordelingscriteria. Ben je het niet eens met de taxatie, dan kun je een bezwaarschrift indienen en een contra-expertise door de Register Makelaar Taxateur laten uitvoeren.

 

Werkwijze van de Makelaar Taxateur

Bij een taxatie dient de taxateur diverse akten en documenten te raadplegen zoals eigendomsbewijs, erfpachtakte, aanslag OZB. En bij een appartement: akte van splitsing, jaarstukken VVE waaronder de balans, exploitatieoverzicht, notulen, meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), periodieke en eenmalige bijdragen. Bij een verbouwing zal er een beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden moeten worden opgegeven en een opgaaf van de hiermee gepaard gaande kosten aan de hand van de offerte van de aannemer met een plattegrond of tekening.
 
De Makelaar Taxateur let bij de taxatieopname op de volgende aspecten:
 • Staat van onderhoud.
 • Inhoud en oppervlakte.
 • Functionele indeling.
 • Constructie en de gebruikte materialen alsmede de kwaliteit ervan.
 • Isolatie en energiezuinige maatregelen.
 • Juridische aspecten ten aanzien van de woning en de grond.
 • Ligging en de omgeving van de woning.  
Verder informeert hij meestal bij de gemeente naar het bestemmingsplan en verricht hij een kadastraal onderzoek om zijn gegevens met die van het Kadaster te vergelijken. Ook belangrijk is de marktsituatie: de verhouding tussen vraag en aanbod. De taxateur legt zijn bevindingen uiteindelijk vast in een taxatierapport.
 
 

Taxatie met of zonder validatie

Bij een aanvraag in het kader van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zal een gevalideerd taxatierapport moeten worden opgesteld. Dit houdt in dat het taxatierapport door een onafhankelijk en door een door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) erkend instituut moet worden goedgekeurd.
Er zijn diverse erkende validatie-instituten. De meest bekende zijn het NWWI en de Taxateurs Unie. Voor validatie (goedkeuring) van een rapport rekent het instituut een vast tarief dat wordt doorberekend aan de consument.
 
Het kan voorkomen dat een bank een dergelijk gevalideerd rapport verlangt zelfs als er geen NHG wordt aangevraagd. Informeer daarom altijd bij de bank of tussenpersoon of een taxatie met validatie noodzakelijk is.
 
Als Register Makelaar Taxateur zijn wij aangesloten bij de belangrijkste validatie-instituten. Een taxatierapport dat door ons is opgesteld wordt gegarandeerd geaccepteerd door de bank. 
 


Wat kun je van ons verwachten?

Een deskundige die bij uitstek die waarde objectief kan bepalen. Onze Taxateur is een gediplomeerde en erkende Register Makelaar Taxateur onroerende zaken (RMT) en verzorgt graag jouw taxatierapport met of zonder validatie. 

Wij staan je graag te woord!
Neem voor meer informatie of een afspraak vrijblijvend contact met ons op.  Bel  0571 27 44 94 of vul je contactgegevens hieronder in dan bellen wij.
 

 

Bel mij

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring